Rozpoznawanie

Działy podrzędne

[-] Workowce (Ascomycota)

[-] Grzybówki (Mycena)

[-] Grzyby hydnoidalne

[-] Grzyby podziemne (hypogeiczne)

[-] Gołąbki i mleczaje (Russula, Lactarius)

[-] Galaretki

[-] Wodnichy i wilgotnice (Hygrophorus i Hygrocybe)

[-] Drobnołuszczaki i pochwiaki (Pluteus, Volvariella)

[-] Dzwonkówki (Entoloma)

[-] Gąski (Tricholoma)

[-] Grzyby nadrzewne

[-] Muchomory (Amanita)

[-] Goździeńcowate (Clavariaceae)

[-] Purchawkowate (Lycoperdaceae)

[-] Strzępiaki (Inocybe)

[-] Czubajeczki (Lepiota), Czubajki (Macrolepiota)

[-] Włośniaki (Hebeloma)

[-] Wnętrzniaki

[-] Zasłonaki (Cortinarius)

wątkach,

(1/15) > >>

[1] Jasny blaszkowiec spod sosny

[2] Coprinopsis cinereofloccosa może?

[3] Czy to Parasola plicatilis Redhead, Vilgalys & Hopple, czernidłak fałdowany?

[4] kustrzebki z ostanich dni

[5] Pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata) łysiczka uprawna?

[6] Brązowa Agrocybe z placu składowania drewna

[7] Czernidłak błyszczący (Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. J ?

[8] Marasmius sp. z igliwia

[9] Szyszkówka tylko jaka?

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej