Basidiomycota

Działy podrzędne

[-] Amylocorticiaceae

[-] Dacrymycetes

[-] Cantharellales

[-] Corticiales

[-] Geastrales

[-] Gloeophyllales

[-] Gomphales

[-] Hymenochaetales

[-] Hysterangiales

[-] Phallales

[-] Sebacinales

[-] Thelephorales

[-] Trechisporales

[-] Tremellomycetes

[-] Ustilaginomycetes

[-] Pucciniomycotina

[-] Pucciniomycetes

wątkach,

(1/1)

[1] PRZENIESIONY: Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. - nagoć goździeńcowata

[2] PRZENIESIONY: Phleogena faginea (Fr.) Link - suchogłówka korowa

[3] PRZENIESIONY: Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot - koralówka zwiędła

[4] PRZENIESIONY: Ramaria abietina (Pers.) Quél - koralówka zielonawa

[5] PRZENIESIONY: Ramaria decurrens

[6] Leucogloea compressa (Ellis & Everh.) R. Kirschner

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej