Co piszą inni > Publikacje naukowe

Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii - J. Marcinkowska

(1/2) > >>

Boguslaw:
Specjalistyczna, obszerna i wygląda na bardzo interesującą pozycję.
Jest na Allegro i w księgarniach w cenach 67-75 zł

Tytuł    Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii
Autor    Joanna Marcinkowska
Wydawca    PWRiL
Rok wydania    2012
Liczba stron    508
Wymiary    165 x 235 mm
Okładka    miękka
ISBN    978-83-09-01048-7

SPIS TREŚCI
Przedmowa... IX
CZĘŚĆ PIERWSZA
Wiadomości ogólne .................................................................................................. 1
Zasady diagnostyki ... 1
Etiologia jako podstawa diagnostyki grzybów patogenów roślin ............................ 1
Typy objawów chorobowych ................................................................................... 2
Zasady zbierania chorych roślin ................................................................................ 8
Zasady izolacji ... 9
Przygotowanie grzybów do oznaczania .................................................................... 10
Nazewnictwo grzybów .................................................................................................. 13
System taksonomiczny grzybów .................................................................................. 16
CZĘŚĆ DRUGA
Królestwo: Fungi (Mycota) – grzyby ..................................................................... 19
Klucz do typów ... 22
Typ: Chytridiomycota – grzyby zoosporowe ............................................................. 23
Klasa: Chytridiomycetes ..................................................................................... 23
Klucz do rzędów .............................................................................................. 24
Rząd: Chytridiales ........................................................................................... 24
Rząd: Spizellomycetales .................................................................................. 26
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 27
Typ: Zygomycota – sprzężniaki ................................................................................. 28
Podtyp: Mucoromycotina ....................................................................................... 28
Rząd: Endogonales .......................................................................................... 29
Rząd: Mortierellales ........................................................................................ 29
Rząd: Mucorales ............................................................................................. 29
Zasady diagnozowania ............................................................................................. 36
Typ: Ascomycota – workowce .................................................................................... 37
Pozycja systematyczna ............................................................................................. 37
Rozwój i budowa workowców ................................................................................ 39
Rozmnażanie płciowe ........................................................................................... 39
Budowa i sposób powstawania owocników ........................................................... 43
Worki i zarodniki workowe .................................................................................... 49
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 53
Podtyp: Saccharomycotina ...................................................................................... 54
Klasa: Saccharomycetes ...................................................................................... 54
Rząd: Saccharomycetales ................................................................................. 54
Podtyp: Taphrinomycotina ...................................................................................... 56
Klasa:Taphrinomycetes ........................................................................................ 56
Rząd:Taphrinales .............................................................................................. 56
Podtyp: Pezizomycotina (Ascomycotina) ................................................................ 59
Klasa: Dothideomycetes ....................................................................................... 59
Rząd: Botryosphaeriales .................................................................................. 60
Rząd: Capnodiales ........................................................................................... 62
Rząd: Myriangiales .......................................................................................... 68
Rząd: Pleosporales .......................................................................................... 69
Klasa: Eurotiomycetes ......................................................................................... 82
Podklasa: Eurotiomycetidae ............................................................................... 82
Rząd: Eurotiales .................................................................................................. 82
Klasa: Leotiomycetes ........................................................................................... 87
Rząd: Erysiphales ............................................................................................. 87
Rząd: Helotiales ................................................................................................105
Rząd: Rhytismatales .......................................................................................... 123
Klasa: Sordariomycetes ........................................................................................127
Rząd: Diaporthales ...........................................................................................128
Rząd: Hypocreales ............................................................................................136
Rząd: Microascales ..........................................................................................147
Rząd: Ophiostomatales ......................................................................................149
Rząd: Phyllachorales ........................................................................................150
Rząd: Sordariales ..............................................................................................152
Rząd: Xylariales ................................................................................................155
Anamorfy workowców .................................................................................................159
Zasady systematyki ...159
Zasady systematyki przyjęte w opracowaniu ...........................................................160
Rozwój i budowa ...160
Charakterystyka konidiogenezy ...............................................................................160
Opis typów konidiów, komórek konidiotwórczych i trzonków konidialnych .........167
Ogólne zasady diagnozowania .................................................................................177
Klucze i opisy hyphomycetes .....................................................................................178
Zasady diagnozowania ..........................................................................................178
Klucz do grup rodzajów hyphomycetes na podstawie typu konidiogenezy .........179
Rodzaje hyphomycetes należące do sześciu (I–VI) opisanych grup .................181
Klucz do rodzajów hyphomycetes na podstawie typu zarodnikowania konidialnego
... 184
Klucze do oznaczania rodzajów w grupach (I–VI) wyznaczonych na podstawie
konidiogenezy oraz opisy rodzajów .....................................................................190
Klucze i opisy coelomycetes ..................................................................................... 272
Zasady diagnozowania ......................................................................................... 272
Klucz do grup rodzajów coelomycetes na podstawie konidiogenezy ................. 273
Rodzaje coelomycetes należące do pięciu (A–E) wymienionych grup ............273
Klucz do rodzajów coelomycetes na podstawie typu zarodnikowania konidialnego
i morfologii konidiów ............................................................................... 275
Klucze i opisy agonomycetes ................................................................................... 322
Zasady diagnozowania ..................................................................................... 322
Klucz do rodzajów ............................................................................................ 322
Spis pożywek cytowanych w opracowaniu ................................................................. 326
Typ: Basidiomycota – podstawczaki ........................................................................... 327
Pozycja systematyczna .............................................................................................. 327
Budowa i rozwój podstawczaków ............................................................................. 328
Rozmnażanie płciowe ............................................................................................. 331
Rozmnażanie bezpłciowe ........................................................................................ 332
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 332Boguslaw:
Podtyp: Ustilaginomycotina – grzyby głowniowe .................................................. 334
Klasa: Ustilaginomycetes ..................................................................................... 339
Rząd: Urocystidales ......................................................................................... 340
Rząd: Ustilaginales .......................................................................................... 343
Klasa: Exobasidiomycetes ................................................................................... 344
Rząd: Entylomatales ......................................................................................... 345
Rząd: Exobasidiales ......................................................................................... 348
Rząd: Microstromatales ................................................................................... 349
Rząd: Tilletiales ................................................................................................ 350
Klucz do oznaczania rodzajów grzybów głowniowych ........................................... 352
Podtyp: Pucciniomycotina ...................................................................................... 353
Klasa: Microbotryomycetes ................................................................................. 354
Rząd: Microbotryales ....................................................................................... 354
Klasa: Pucciniomycetes ...................................................................................... 357
Rząd: Pucciniales – grzyby rdzawnikowe ....................................................... 357
Morfologia zarodników ................................................................................ 358
Stadia rozwojowe grzybów rdzawnikowych (Pucciniales) .......................... 359
Cykle rozwojowe grzybów rdzawnikowych ................................................. 364
Specjalizacja w stosunku do żywicieli........................................................... 366
Klucz do rodzin ............................................................................................. 367
Klucz do rodzajów anamorf .......................................................................... 368
Charakterystyka rodzin i rodzajów ............................................................... 370
Klucz do oznaczania rodzajów grzybów rdzawnikowych ....................................... 391
Klucze do oznaczania rodzajów w grupach (I–VI) wyznaczonych na podstawie
konidiogenezy oraz opisy rodzajów .....................................................................190
Klucze i opisy coelomycetes ..................................................................................... 272
Zasady diagnozowania ......................................................................................... 272
Klucz do grup rodzajów coelomycetes na podstawie konidiogenezy ................. 273
Rodzaje coelomycetes należące do pięciu (A–E) wymienionych grup ............273
Klucz do rodzajów coelomycetes na podstawie typu zarodnikowania konidialnego
i morfologii konidiów ............................................................................... 275
Klucze i opisy agonomycetes ................................................................................... 322
Zasady diagnozowania ..................................................................................... 322
Klucz do rodzajów ............................................................................................ 322
Spis pożywek cytowanych w opracowaniu ................................................................. 326
Typ: Basidiomycota – podstawczaki ........................................................................... 327
Pozycja systematyczna .............................................................................................. 327
Budowa i rozwój podstawczaków ............................................................................. 328
Rozmnażanie płciowe ............................................................................................. 331
Rozmnażanie bezpłciowe ........................................................................................ 332
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 332
Podtyp: Ustilaginomycotina – grzyby głowniowe .................................................. 334
Klasa: Ustilaginomycetes ..................................................................................... 339
Rząd: Urocystidales ......................................................................................... 340
Rząd: Ustilaginales .......................................................................................... 343
Klasa: Exobasidiomycetes ................................................................................... 344
Rząd: Entylomatales ......................................................................................... 345
Rząd: Exobasidiales ......................................................................................... 348
Rząd: Microstromatales ................................................................................... 349
Rząd: Tilletiales ................................................................................................ 350
Klucz do oznaczania rodzajów grzybów głowniowych ........................................... 352
Podtyp: Pucciniomycotina ...................................................................................... 353
Klasa: Microbotryomycetes ................................................................................. 354
Rząd: Microbotryales ....................................................................................... 354
Klasa: Pucciniomycetes ...................................................................................... 357
Rząd: Pucciniales – grzyby rdzawnikowe ....................................................... 357
Morfologia zarodników ................................................................................ 358
Stadia rozwojowe grzybów rdzawnikowych (Pucciniales) .......................... 359
Cykle rozwojowe grzybów rdzawnikowych ................................................. 364
Specjalizacja w stosunku do żywicieli........................................................... 366
Klucz do rodzin ............................................................................................. 367
Klucz do rodzajów anamorf .......................................................................... 368
Charakterystyka rodzin i rodzajów ............................................................... 370
Klucz do oznaczania rodzajów grzybów rdzawnikowych ....................................... 391
Królestwo: Protozoa ................................................................................................ 393
Typ: Cercozoa ... 393
Klasa: Phytomyxea (Plasmodiophoromycetes, Plasmodiophorea) ...................... 394
Rząd: Plasmodiophorida (Plasmodiophorales) ............................................... 394
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 398
Królestwo: Chromista ............................................................................................... 399
Pozycja systematyczna „grzybów” w Chromista .......................................................... 399
Typ: Hyphochytriomycota ........................................................................................... 400
Typ: Labyrinthulomycota ............................................................................................. 400
Klasa: Labyrinthulomycetes (Labyrinthulea) ..................................................... 400
Rząd: Labyrinthulales ...................................................................................... 400
Typ: Oomycota – lęgniowce ......................................................................................... 401
Budowa i rozwój lęgniowców ................................................................................... 401
Zasady diagnozowania .............................................................................................. 406
Klasa: Oomycetes ................................................................................................. 407
Rząd: Albuginales ............................................................................................ 407
Rząd: Peronosporales .......................................................................................410
Klucz do rodzajów Peronosporaceae ............................................................411
Rząd: Pythiales ..................................................................................................425
Rząd: Saprolegniales .........................................................................................429
Klucz do oznaczania rodzajów Oomycetes ................................................................432
Techniki pracy z Oomycetes rosnącymi w kulturach ...............................................435
Metody izolacji ... 435
Przygotowanie kultur do oznaczania .......................................................................438
Przechowywanie kultur ........................................................................................... 440
Literatura ... 441
Skorowidz ... 492

Boguslaw:
Coś nie ugaje mi się wrzucić zdjęcia okładki.
Jest np. na taj stronie:
http://www.agroswiat.pl/p,pl,4347,oznaczanie+rodzajow+grzybow+sensu+lato+waznych+w+fitopatologii.html

Waldek:
Bogusław, dzięki za informację. Prawdopodobnie zakupię tą pozycję. Moja żona bardzo sobie chwali autorkę, miała kiedyś z nią kiedyś zajęcia.

Boguslaw:
Uzupełnienie tematu za stroną PTMyk:

"Książka „Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii”
Opublikowano 29 stycznia 2013, autor: administrator   

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się książka autorstwa pani Prof. Joanny Marcinkowskiej „Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii”. Książka ukazała się nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie, ul. Malownicza 14, 02-272 Warszawa, www.pwril.com, tel./fax 22 868 45 29, 518 915 289, e-mail:handlowy@pwril.com; ISBN 978-83-09-01048-7.
Książkę w Warszawie można kupić w siedzibie Wydawnictw lub może być
wysłana pod wskazany adres zamawiającego."

Acha, jeszcze notka ze strony www.pwril.com:
" Opracowanie obejmuje grzyby mające związek z roślinami ogrodniczymi, rolniczymi, parkowymi i leśnymi klimatu umiarkowanego. Szczególny nacisk położono na grzyby chorobotwórcze, ale również opisano gatunki saprotroficzne, z którymi fitopatolog spotyka się izolując patogeny roślin. Uwzględniono też grzyby, które mogą mieć lub mają znaczenie w ochronie biologicznej przed szkodnikami (entomopatogeny) lub chorobami, gatunki antagonistyczne dla patogenów roślin, a także grzyby toksynotwórcze. Omawiane patogeny należą do królestwa Fungi, typu Oomycota w królestwie Chromista oraz rzędu Plasmodiophorida w królestwie Protozoa. Fungi – grzyby sensu stricto, w dotychczasowym nazewnictwie polskim odpowiadają nazwie grzyby właściwe – sensu stricto, natomiast Oomycota i Plasmodiophorida zwyczajowo oznaczają organizmy uważane za grzyby w szerokim tego słowa znaczeniu – sensu lato.

Celem podręcznika jest zapoznanie czytelników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie taksonomii grzybów, co umożliwi prawidłową identyfikację rodzajów omawianych organizmów i właściwe umieszczenie ich w systemie taksonomicznym. Za pomocą kluczy, opisów i rysunków scharakteryzowano najważniejsze, ze względu na znaczenie gospodarcze, taksony różnego szczebla drabiny hierarchicznej. Dla liczebniejszych taksonów niższego rzędu, zwłaszcza rodzin i rodzajów, czasami rzędów, opracowano klucze dichotomiczne umożliwiające ich rozróżnianie. W kluczach uwzględniono przede wszystkim cechy morfologiczne, morfologiczno-rozwojowe, a także ekologiczne.

Przedstawiony w podręczniku system taksonomiczny grzybów jest zgodny z najnowszą wersją prezentowaną w X wydaniu „Słownika grzybów” (Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi) opublikowanym w 2008 r. przez CAB International w Wielkiej Brytanii."

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej