Hymenochaetales

wątkach,

(1/4) > >>

[1] Muscinupta laevis (Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey - łopateczka mchowa

[2] Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. - strzępkoząb bzowy

[3] Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. 1958 - strzępkoząb brodaty

[4] Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (1881) - błyskoporek promienisty

[5] Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. - błyskoporek szczotkowaty

[6] Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill - stułka cynamonowa

[7] Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát - błyskoporek podkorowy

[8] Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - czyreń jabłoniowo-olszowy

[9] Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov - czyreń osikowy

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej