Meruliaceae

wątkach,

(1/3) > >>

[1] Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. - żylak trzęsakowaty

[2] Phlebia mellea Overh. - żylak wielobarwny

[3] Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl. - kolcówka jabłoniowa

[4] Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spirin & Zmitr - korownica krwawa

[5] Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - woszczynka purpurowa

[6] Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich - stroczniczek złotawy

[7] Mycoacia gilvescens (Bres.) Zmitr - woszczyneczka żółknąca

[8] Mycoacia uda (Fr.) Donk - żylak kolczasty

[9] Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. - klejoporek dwubarwny

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej