Meruliaceae

wątkach,

<< < (3/3)

[1] Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - szaroporka podpalana

[2] Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden

[3] Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.

[4] Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. - żylak czerwonawy

[5] Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej