Pucciniomycotina

wątkach,

(1/1)

[1] Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév. 1849

[2] Phleogena faginea (Fr.) Link - suchogłówka korowa

[3] Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter - nagoć sawinowa

[4] Platygloea disciformis (Fr.) Neuhoff - płaskolepek poduszeczkowaty

[5] Puccinia caricina DC. 1815

[6] Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth

[7] Puccinia coronata Corda 1837

[8] Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. - nagoć goździeńcowata

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej