Co piszą inni > Publikacje naukowe

Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka

(1/5) > >>

Boguslaw:
Wygląda na bardzo ciekawą pozycję dla mikroskopujących grzyby i nie tylko.
Chyba trzeba będzie się "skusić", bo cena przystępna. ok. 20 zł  ;)

Tytuł    Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka
Autor    Dynowska Maria, Ejdys Elżbieta (red.)
Wydawca    Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania    2011
Liczba stron    190
Wymiary    175 x 245 mm
Okładka    miękka

Opis ogólny
Opracowanie należy traktować jako całość lub jako tematyczne fragmenty wskazujące na bogactwo warsztatu badawczego wynikające z natury grzybów i środowiska, z którego pochodzą. Biologia grzybów i ich związki z innymi organizmami stały się kluczem do układu treści, którego podsumowaniem może być rozdział "Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym". W wielu rozdziałach znalazły się również metody terenowe, stanowiące integralną, wstępną część badań laboratoryjnych, które w zasadniczy sposób są z nimi powiązane. Niewątpliwie największą korzyścią jest przedstawienie podstawowych metod laboratoryjnych badania mikrogrzybów bardzo pospolitych, ale często słabo poznanych ze względu na informacje rozproszone w piśmiennictwie fitopatologicznym, mikrobiologicznym, hydrobiologicznym i medycznym.

W treści:

Makro- i mikroskopowa diagnostyka grzybowych chorób roślin (fitomikoz)

Metody zbioru, konserwacji i identyfikacji mikroskopijnych grzybów pasożytów roślin

Wykrywanie i identyfikacja grzybów patogenicznych roślin z wykorzystaniem niektórych metod molekularnych

Grzyby z rodzaju Ampelomyces - charakterystyka i identyfikacja

Badania interakcji grzybów i owadów

Metody stosowane w badaniach grzybów endofitycznych

Metody stosowane w badaniach nad grzybowymi patogenami owadów i pajęczaków

Mikrogrzyby izolowane z ekosystemów wodnych

Badanie mikobioty pomieszczeń

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej grzybów potencjalnie chorobotwórczych z różnych grup morfologicznych i ekofizjologicznych

Metody molekularne stosowane w diagnostyce grzybic

Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) w lichenologii


Opis i spis treści szczegółowy

Jedną z ważnych inicjatyw Ogólnopolskiego Sympozjum Mikologicznego „Interdyscyplinarny charakter mikologii, Olsztyn-Krutyń 2009” było podjęcie prac związanych z zebraniem informacji na temat metod badań laboratoryjnych grzybów mikroskopijnych w Polsce. Wydawało się, że przygotowanie wieloautorskiego opracowania najlepiej spełnia oczekiwania szerokiego grona specjalistów zajmujących się izolowaniem, hodowlą i diagnozowaniem grzybów z różnych grup taksonomicznych i ekologicznych. Postanowiono, że znajdą się w nim doświadczenia własne, uwagi i przemyślenia poszczególnych autorów, z położeniem nacisku na metody pobierania materiału, przygotowania go do analiz laboratoryjnych, prowadzenia hodowli in vitro, a także zabezpieczenia uzyskanych grzybów do dalszych badań i archiwizacji. Opracowanie jest pierwszą próbą zrealizowania tych założeń - próbą dosyć trudną nie tylko ze względu na różnorodność problemów, ale niekiedy na różne podejście do podobnych tematów, ze względu na specyfikę prowadzonych badań. Autorom pozostawiono wybór treści, które niekiedy się nakładają. Opracowanie można traktować jako całość lub jako tematyczne fragmenty wskazujące na bogactwo warsztatu badawczego wynikające z natury grzybów i środowiska, z którego pochodzą. Biologia grzybów i ich związki z innymi organizmami stały się kluczem do układu treści, którego podsumowaniem może być rozdział „Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym”. W wielu rozdziałach znalazły się również metody terenowe, stanowiące integralną, wstępną część badań laboratoryjnych, które w zasadniczy sposób są z nimi powiązane. Niewątpliwie największą korzyścią jest przedstawienie podstawowych metod laboratoryjnych badania mikrogrzybów bardzo pospolitych, ale często zbyt słabo poznanych ze względu na informacje rozproszone w piśmiennictwie fitopatologicznym, mikrobiologicznym, hydrobiologicznym i medycznym. Dlatego też cennym elementem opracowania są liczne pozycje polskiego piśmiennictwa do wykorzystania w pracy naukowej i dydaktycznej. Liczymy, że zainspiruje ono licznych badaczy do wzięcia udziału w podobnym przedsięwzięciu w przyszłości. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział 1. Makro- i mikroskopowa diagnostyka grzybowych chorób roślin 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Symptomy chorób roślin i wybrane kryteria ich podziału 1.3. Metody izolacji fitopatogenów 1.4. Hodowla grzybów - podłoża i ich przygotowanie 1.5. Preparaty mikroskopowe 1.6. Podsumowanie - postulaty Kocha Rozdział 2. Metody zbioru, konserwacji i identyfikacji mikroskopijnych grzybów pasożytów roślin 2.1. Problemy obserwacji i identyfikacji mikroskopijnych grzybów pasożytów roślin 2.2. Poszukiwanie i rozpoznawanie micromycetes w terenie 2.3. Metody zbioru grzybów 2.4. Analiza mikroskopowa Rozdział 3. Wykrywanie i identyfikacja grzybów patogenicznych roślin z wykorzystaniem niektórych metod molekularnych 3.1. Miejsce metod molekularnych 3.2. Charakterystyka ważniejszych metod molekularnych 3.3. Charakterystyka technik opartych na PCR 3.4. Przykład zastosowania techniki PCR do identyfikacji fitopatogennych grzybów 3.5. Podsumowanie Rozdział 4. Grzyby z rodzaju Ampelomyces 4.1. Mikorpasożytnictwo a nadpasożytnictwo 4.2. Charakterystyka grzybów Ampelomyces 4.3. Wykrywanie 4.4. Określenie stopnia porażenia grzybni Erysiphales 4.5. Hodowla in vitro Rozdział 5. Badania interakcji grzybów i owadów 5.1. Zależności między owadami a grzybami 5.2. Pozyskiwanie owadów oraz hodowle grzybów 5.3. Identyfikacja owada 5.4. Obserwacje behawioru owadów na grzybach 5.5. Eksperymenty olfaktrometryczne 5.6. Eksperymenty badające przenoszenie zarodników grzybów przez owady 5.7. Metody molekularne pomocne w identyfikacji grzybów wchodzących w układy mutualistyczne z owadami Rozdział 6. Metody stosowane w badaniach grzybów endofitycznych 6.1. Grzyby endofityczne 6.2. Izolacja grzybów z tkanek rośliny 6.3. Kultury in vitro 6.4. Analizy molekularne 6.5. Podsumowanie Rozdział 7. Metody stosowane w badaniach na grzybowymi patogenami owadów i pajęczaków 7.1. Wstęp 7.2. Metody izolacji owadobójczych strzępków 7.3. Hodowla i przechowywanie grzybów 7.4. Badania nad patogenicznością 7.5. Wprowadzenie inkulum grzybowego do gleby 7.6. Owadomorki - metody badań Rozdział 8. Mikrogrzyby izolowane z ekosystemów wodnyc h8.1. Uwarunkowania prawne dotyczące czystości mikologicznej wód w Polsce i na świecie 8.2. Wybór stanowiska i pobieranie prób wodnych do badań laboratoryjnych 8.3. Badania laboratoryjne 8.4. Badania hydromkologiczne w Katedrze Mikologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Rozdział 9. Badanie mikobioty pomieszczeń 9.1. Pomieszczenia zamknięte jako środowisko życia grzybów z różnych grup ekofizjologicznych 9.2. "Grzyby polowe" a "grzyby domowe" 9.3. Grzyby pomieszczeń o różnym przeznaczeniu 9.4. Rezerwuary grzybów w pomieszczeniach 9.5. Wyznaczanie stanowisk pobierania prób do analiz jakościowych 9.6. Metody i techniki pobierania prób do analiz jakościowych 9.7. Problemy z identyfikacją gatunkową grzybów pleśniowych technikami klasycznymi Rozdział 10. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej grzybów potencjalnie chorobotwórczych z różnych grup morfologicznych i ekofizjologicznych 10.1. Definicja i rezerwuary grzybów potencjalni chorobotwórczych 10.2. Miejsce w systematyce 10.3. Grupy morfologiczno - fizjologiczne 10.4. Pobieranie materiału 10.5. Podstawowy tok diagnostyczny 10.6. Podsumowanie Rozdział 11. Metody molekularne stosowane w diagnostyce 11.1. Metody molekularne w identyfikacji grzybów 11.2. Przegląd technik molekularnych stosowanych w diagnostyce grzybic 11.3. PCR i Real - time PCR w badaniach klinicznych Rozdział 12. Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym 12.1. Przygotowanie podłoży 12.2. Skład podłóż najczęściej stosowanych do hodowli, identyfikacji i przechowywania grzybów 12.3. Prowadzenie i zabezpieczenie hodowli 12.4. Bezpieczeństwo pracy z izolatami grzybów 12.5. Kolekcjonowanie Rozdział 13. Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) w lichenologii 13.1. Wtórne metabolity grzybów zlichenizowanych i ich znaczenie w chemotaksonomii 13.2. Procedura analizy wtórnych metabolitów porostowych metodą chromatografii cienkowarstwowej 13.3. Przykład zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w taksonomii i identyfikacji porostów

Waldek:
Będę chciał kupić tą pozycję. Nie wiesz gdzie jest dostępna?

Boguslaw:
Ja "łyknąłem"  z Allegro, bo przesyłka tylko 5 zł.

Jednak nie ma problemu, jest dostępna w kilku ofertach:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/wydawnictwo2/sklep/produkt-info/shop/59/1009/mikologia-laboratoryjna-przygotowanie-materialu-badawczego-i-diagnostyka.html
http://www.sklepy24.pl/sklep/ksiazka_edu_pl/produkt/mikologia-laboratoryjna-przygotowanie-materialu-badawczego-i-diagnostyka/4725

Waldek:
Bogusław, dzięki. Zakupię ją w którymś z zaprezentowanych przez Ciebie sklepie :)

Rysiek:
Waldku jak możesz zamów i dla mnie, taniej wyjdzie przesyłka, a my się jakoś rozliczymy :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej