Stereaceae

wątkach,

(1/1)

[1] Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin - drewnowiec popękany

[2] Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - skórnik krwawiący

[3] Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt. - tarczówka bezkształtna

[4] Stereum subtomentosum Pouzar (1964) - skórnik aksamitny

[5] Stereum hirsutum (Willd.) S.F. Gray - skórnik szorstki

[6] Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Fr. - skórnik gałązkowy

[7] Stereum rugosum Pers. 1794 - skórnik pomarszczony

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej