Discinaceae

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Hydnotrya bailii Soehner

[2] Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. - piestrzenica kasztanowata

[3] Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke - piestrzenica olbrzymia

[4] Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm - piestrzenica pochyła

[5] Hydnotrya confusa Spooner

[6] Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome - truflica kasztanowata

[7] Discina ancilis (Pers.) Sacc. - krążkownica wrębiasta

[8] Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. - piestrzenica infułowata

[9] Gyromitra parma (J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej