Poradnia grzybowa > Poszukiwania

Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer

(1/1)

Waldek:
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w Polsce - głównie ze ścisłych rezerwatów z modrzewiem polskim.

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9ur-4uYrTAhWDB5oKHSpkDZoQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fbomax.botany.pl%2Fpubs%2Fdata%2Farticle_pdf%3Fid%3D150&usg=AFQjCNH3bqhiUpbmczrJR0ALcCI7lmw7UQ&bvm=bv.151426398,d.bGg

Najliczniej rośnie na Chełmowej Górze (https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Che%C5%82mowa). Jedno (przynajmniej) stanowisko znajduje się w rezerwacie Świnia Góra (niedaleko naszego letniego spotkania).
Chciałbym spotkać ten gatunek...

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej