Dothideomycetes

wątkach,

(1/1)

[1] Lophium mytilinum (Pers.) Fr. 1818

[2] Acrospermum compressum Tode 1790

[3] Leptosphaeria acuta (Fuckel) P. Karst.

[4] Catinella olivacea (Batsch) Boud.

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej