Grzyby > Meruliaceae

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk - woszczynka purpurowa

(1/1)

Ania:
Woszczynka purpurowa (Ceriporia purpurea)
17.11.2019 Królik Wołoski, otoczenie cerkwi i cmentarza. Na leżącej martwej gałęzi prawdopodobnie lipowej.
Gatunek ujęty na Czerwonej Liście ze statusem E–wymierający - krytycznie zagrożony
Błażej Gierczyk potwierdził oznaczenie https://www.bio-forum.pl/messages/33/1140043.html

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej