Autor Wątek: Przewodnik do zajęć z fitopatologii Janusz Błaszkowski i inni + "perełka"  (Przeczytany 1687 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Boguslaw

  • Aktywny
  • Wiadomości: 470
Przewodnik zapewne jak wiele innych, ale prezentuję tą książkę ze względu na pewną "perełkę" którą ona zawiera, ale o tym na końcu :-)

Przewodnik do zajęć z fitopatologii
Janusz Błaszkowski, Mariusz Tadych, Tadeusz Madej

Stan książki/ek: NOWA
Wydawnictwo: ZUT
Okładka: miękka
Stron: 336
Cena: 24,99 zł

Spis treści:
Wprowadzenie

Część I............................................................................................ 9
1. Definicje ................................................................................................... 9

Część II.......................................................................................... 24
1. Budowa mikroskopu i zasady postępowania z nim ................................. 24
2. Anatomia organów rośliny ....................................................................... 32
3. Symptomatologia ..................................................................................... 34
4. Kolekcjonowanie okazów chorób roślin .................................................. 47
5. Diagnostyka fitopatologiczna .................................................................. 50
6. Ocena stopnia porażenia roślin ............................................................... 53
7. Określanie kolorów .................................................................................. 55
8. Izolacja bakterii, organizmów grzybopodobnych i grzybów .................... 56
9. Sporządzanie preparatów ....................................................................... 60
10. Sporządzanie roztworów i zawiesin ........................................................ 64
11. Oznaczanie zagęszczenia inokulum ....................................................... 74
12. Postulaty Kocha ..................................................................................... 77

Część III......................................................................................... 78
1. Ilustrowanie w fitopatologii ...................................................................... 78
2. Statystyczne opracowanie wyników badań fitopatologicznych ............... 80
3. Przygotowanie raportu lub artykułu naukowego ..................................... 95
4. Dokumentacja diagnozy choroby .......................................................... 104

Część IV....................................................................................... 109
1. Morfologia organizmów grzybopodobnych i grzybów ........................... 109
2. Rozmnażanie się organizmów grzybopodobnych i grzybów ................. 125
3. Kryteria taksonomiczne i nazewnictwo organizmów grzybopodobnych i grzybów ............................................................................................... 133
4. Systemy klasyfikacji organizmów grzybopodobnych i grzybów ............ 136

Część V........................................................................................ 139
1. Choroby powodowane przez czynniki abiotyczne (informacje ogólne) . 139
2. Choroby abiotyczne powodowane przemarznięciem roślin .................. 140
3. Choroby powodowane niedoborem światła .......................................... 141
4. Choroby powodowane zasoleniem gleby .............................................. 143
5. Choroby powodowane niewłaściwym stosowaniem herbicydów .......... 145
6. Choroby powodowane przez wirusy ..................................................... 147
7. Choroby powodowane przez patogeniczne bakterie ............................ 154
8. Systematyka organizmów grzybopodobnych i grzybów ........................ 159
9. Choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne z królestwa Protozoa, gromady Plasmodiophoromycota, rzędu Plasmodiophorales, rodziny Plasmodiophoraceae ................................................................ 172
10. Choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne z królestwa Chromista, gromady Oomycota, rzędu Saprolegniales, rodziny Saprolegniaceae.................................................................................... 176
11. Choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne z królestwa Chromista, gromady Oomycota, rzędu Pythiales, rodziny Pythiaceae . 179
12. Choroby powodowane przez organizmy grzybopodobne z królestwa Chromista, gromady Oomycota, rzędu Peronosporales, rodzin Albuginaceae i Peronosporaceae ......................................................... 183
13. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi (grzyby właściwe), gromady Chytridiomycota, rzędu Chytridiales, rodziny Synchytriaceae ...................................................................................... 188
14. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Chytridiomycota, rzędu Spizellomycetales, rodziny Olpidiaceae .......... 190
15. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Zygomycota, rzędu Mucorales, rodziny Mucoraceae ............................ 192
16. Arbuskularne grzyby mikoryzowe (Glomales, Zygomycota) a zdrowotność roślin ............................................................................................ 195
17. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Taphrinales, rodziny Taphrinaceae ....................... 200
18. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Eurotiales, rodziny Trichocomaceae ..................... 205
19. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Microascales, rodziny Microascaceae ................... 208
20. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Hypocreales, rodziny Clavicipitaceae .................... 211
21. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Hypocreales, rodziny Hypocreaceae ..................... 214
22. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Phyllachorales, rodziny Phyllachoraceae .............. 218
23. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Diaporthales, rodziny Valsaceae ........................... 222
24. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu incertae sedis, rodziny Hyponectriaceae ............... 225
25. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu incertae sedis rodziny Magnaporthaceae .............. 227
26. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales, rodziny Elsinoaceae ......................... 230
27. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales hirudina, rodziny Leptosphaeriaceae .............. 232
28. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales, rodziny Mycosphaerellaceae ............ 235
29. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales, rodziny Phaeosphaeriaceae ............. 241
30. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales, rodziny Pleosporaceae ..................... 244
31. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Dothideales, rodziny Venturiaceae ........................ 249
32. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Leotiales, rodziny Dermateaceae .......................... 252
33. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Leotiales, rodziny Sclerotiniaceae ......................... 256
34. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Rhytismatales, rodziny Rhytismataceae ................ 259
35. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Ascomycota, rzędu Erysiphales, rodziny Erysiphaceae ........................ 262
36. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Ustomycetes, rzędu Ustilaginales, rodziny Ustilaginaceae ....................................................................................... 267
37. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Ustomycetes, rzędu Ustilaginales, rodziny Tilletiaceae ............................................................................................ 271
38. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Teliomycetes, rzędu Uredinales, rodziny Pucciniaceae ......................................................................................... 274
39. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Phragmobasidiomy-cetidae, rzędu Auricalahales ................................................................. 281
40. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Holobasidiomyce-tidae, rzędu Agaricales, rodziny Tricholomataceae .............................. 283
41. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Holobasidiomyce-tidae, rzędu Poriales, rodziny Coriolaceae ............................................ 286
42. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Holobasidiomyce-tidae, rzędu Poriales, rodziny Polyporaceae ......................................... 289
43. Choroby powodowane przez grzyby z królestwa Fungi, gromady Basidiomycota, klasy Basidiomycetes, podklasy Holobasidiomyce-tidae, rzędu Stereales, rodziny Stereaceae .......................................... 291
44. Choroby powodowane przez grzyby podgromady Basidiomycotina, klasy Hymenomycetes, rzędu Ceratobasidiales, rodziny Ceratobasi-diaceae .................................................................................................. 293
45. Choroby powodowane przez grzyby mitosporowe ................................ 296
46. Choroby powodowane przez pasożytnicze rośliny nasienne ................ 300

Literatura ........................................................................................ 302
Słownik ........................................................................................... 304
Skorowidz ...................................................................................... 317

Tutaj mamy cały przewodnik w wersji elektronicznej
- po otwarciu poniższego adresu
http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Wprowadzenie.html
„Przewodnik do zajęć z fitopatologii” jest przeznaczony dla studentów, magistrantów i doktorantów studiujących fitopatologię na kierunkach "Architektura krajobrazu", "Ochrona środowiska", "Ogrodnictwo" i "Rolnictwo", Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Przewodnik składa się z 74 stron (vide "Spis treści " - tutaj i wyżej). Strona 1. zawiera definicje i objaśnienia zjawisk i pojęć najczęściej spotykanych w czasie studiowania fitopatologii.

Treść stron 2-12 ma charakter ogólny. Na stronach tych omówiono metody rozwiązywania problemów technicznych, z którymi spotyka się student przy wykonywaniu ćwiczeń i prowadzeniu badań. Strona 2. mówi o budowie mikroskopu i zasadach postępowania z mikroskopem. Następnie zilustrowano i scharakteryzowano anatomię najważniejszych organów roślin (strona 3.),  omówiono rodzaje symptomów chorobowych roślin (strona 4.), sposoby kolekcjonowania (strona 5.) i diagnozowania makroskopowego (strony 6-8) oraz mikroskopowego chorób roślin i ich sprawców (strony 9-13).

Strony 14-17 zajmują się procedurami ułatwiającymi sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji lub badań. Na stronie 14. przedstawiono zasady ilustrowania w fitopatologii, na 15. - metody statystycznego opracowania wyników badań, na 16. - zasady przygotowania raportu lub artykułu naukowego, a na stronie 17. - zasady dokumentowania diagnozy choroby.

Ponieważ większość chorób poznawanych przez studentów kierunków studiów wymienionych wyżej jest powodowana przez organizmy grzybopodobne i grzyby, strony 18 i 19 zawierają wiedzę dotyczącą morfologii (strona 18.) i sposobów rozmnażania się tych sprawców chorób (strona 19.). Z kolei podano stosowane kryteria taksonomiczne i zasady nazywania organizmów grzybopodobnych i grzybów (strona 20.). W końcu na stronie 21. porównano trzy dotychczas stosowane w literaturze systemy klasyfikacji wyższych rang organizmów grzybopodobnych i grzybów z systemem Hawkswortha et al. (1995), który wykorzystano w niniejszym skrypcie.

Treść stron 22-71 ułatwia wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów. Strona 22 mówi o wpływie arbuskularnych grzybów mikoryzowych z gromady Glomeromycota na zdrowotność roślin. Strony 23-30 dotyczą chorób abiotycznych, strona 31. mówi o chorobach wirusowych, a strona 32. o chorobach bakteryjnych. Strona 33. przedstawia stanowisko systematyczne organizmów grzybopodobnych i grzybów rozpatrywanych w niniejszym przewodniku. Wszystkie przyjęte tam taksony wyższe od rodzaju zostały zaopatrzone w krótkie opisy diagnostyczne. Strony 34-70 zajmują się chorobami powodowanymi przez organizmy grzybopodobne i grzyby, a strona 71. chorobami których sprawcami są pasożytnicze rośliny nasienne.

Zawartość stron 22-71 składa się z (1) wiadomości wprowadzających, których układ i treść powinny umożliwić samodzielne lub pod nadzorem asystenta wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego przez studenta, (2) celu ćwiczenia, (3) wykazu dostępnych materiałów, (4) zestawu zadań do wykonania w czasie ćwiczenia i (5) listy pytań oraz zadań do rozwiązania w celu utrwalenia i uzupełnienia wiedzy o rozpatrywanych chorobach i ich sprawcach.

Przewodnik kończą ilustrowany słownik najważniejszych użytych określeń, spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej niezbędnej do poznania fitopatologii w zakresie wymaganym od studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i strona zatytułowana "Inne". Na stronie "Inne" będą przedstawiane komunikaty i wyniki sprawdzianów oraz egzaminów.

Stare przysłowie japońskie mówi "Lepiej raz samemu zobaczyć niż 100 razy przeczytać lub usłyszeć". Opublikowanie niniejszego przewodnika w wersji internetowej umożliwiło zrealizować przesłanie tego przysłowia. Treść przewodnika uzupełnia około 1400 makro- i mikrofotografii oraz rycin. Inną unikatową zaletą niniejszej publikacji elektronicznej jest nieograniczona możliwość jej korygowania, uaktualniania i dostosowywania do zmieniających się programów studiów.

Autorzy życzą wszystkim użytkownikom niniejszego przewodnika efektywnego rozwiązywania wszelkich problemów fitopatologicznych.

A "perełka"?

Czy wiecie jak np. wygląda pod mikroskopem haustorium  (ssawka) lub kleistotecjum?
Nie na rysunku, ale w realu, tak jak to powinniśmy widzieć przez okular mikroskopu ;-)
Za tą "perełkę" uważam poniższy "Słownik" zawarty w tej pozycji:
http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Slownik.html

 

* Permissions

  • You can't post new topics.
  • You can't post replies.
  • You can't post attachments.
  • You can't modify your posts.