Albatrellaceae

wątkach,

(1/1)

[1] Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar - naziemek ceglasty

[2] Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar - naziemek zielonawy

[3] Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar - naziemek białawy

[4] Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós

[5] Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer - naziemek kozionogi

[6] Leucophleps aculeatispora Fogel

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej