Auriscalpiaceae

wątkach,

(1/1)

[1] Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich - świecznica rozgałęziona

[2] Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner 1926 - twardówka filcowata [niedźwiedzia]

[3] Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - twardówka anyżkowa

[4] Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler – twardówka lejkowata

[5] Auriscalpium vulgare S.F. Gray - szyszkolubka kolczasta

[6] Lentinellus flabelliformis (Bolton) S. Ito - twardówka wachlarzowata

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej