Peniophoraceae

wątkach,

(1/1)

[1] Peniophora quercina (Pers.) Cooke - powłocznica dębowa

[2] Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin - powłocznica osikowa

[3] Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - powłocznica cielista

[4] Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - powłocznica jesionowa

[5] Peniophora pini ((Schleich.) Boidin - powłocznica sosnowa

[6] Peniophora laeta (Fr.) Donk - powłocznica grabowa

[7] Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin - powłocznica lipowa

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej