Stereaceae

wątkach,

(1/1)

[1] Stereum rugosum Pers. 1794 - skórnik pomarszczony

[2] Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin - drewnowiec popękany

[3] Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. - skórnik krwawiący

[4] Stereum hirsutum (Willd.) S.F. Gray - skórnik szorstki

[5] Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt. - tarczówka bezkształtna

[6] Stereum subtomentosum Pouzar (1964) - skórnik aksamitny

[7] Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Fr. - skórnik gałązkowy

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej