Corticiales

wątkach,

(1/1)

[1] Laeticorticium roseum (Pers.) Donk - powłocznik różowy

[2] Cytidia salicina (Fr.) Burt - talerzyk szkarłatny

[3] Różówka nadrzewna - Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam

[4] Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles

[5] Marchandiomyces quercinus (J. Erikss. & Ryvarden) D. Hawksw. & A. Henrici, 2015

[6] Laetisaria fuciformis (Berk.) Burds.

[7] Vuilleminia comedens (Nees) Maire - powleczka podkorowa

[8] Vuilleminia coryli Boidin, Lanq. & Gilles

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej