Grzyby > Grzybowe galerie

Warto poszukiwać - galaretki.

(1/3) > >>

Waldek:
Zbliża się dobry czas na wszelkiego rodzaju "galaretki".
Warto zwracać baczniejszą uwagę na niektóre rzadsze (nawet bardzo)  lub przeoczane gatunki.
Dla przypomnienia kilka gatunków z rodzaju Tremella, które potencjalnie można u nas spotkać:

    Tremella aurantia Schwein. 1822 – trzęsak pomarańczowy
    Tremella cladoniae Diederich & M.S. Christ. 1996 – trzęsak chrobotkowy
    Tremella exigua Desm. 1847 – trzęsak czarnozielony
    Tremella hypogymniae Diederich & M.S. Christ. 1996 – trzęsak pustułkowy
    Tremella indecorata Sommerf. 1826 – trzęsak szpetny
    Tremella lichenicola Diederich 1986 – trzęsak naporostowy. t. grzybikowy
    Tremella moriformis Berk. 1836 – trzęsak morwowaty
    Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ. 1954 – trzęsak łzawnikowy
    Tremella phaeophysciae Diederich & M.S. Christ. 1996 – trzęsak orzastowy
    Tremella ramalinae Diederich 1996 – trzęsak odnożycowy
    Tremella simplex H.S. Jacks. & G.W. Martin 1940 – trzęsak dwuzarodnikowy
    Tremella virescens Schumach. 1803 – trzęsak zieleniejący[6]

Spróbuję później powiązać te gatunki z substratem.

Waldek:
Tremella aurantia Schwein., Schr. naturf. Ges. Leipzig 1: 114 (1822)

Makroskopowo bardzo podobny do Tremella mesenterica. Pasożytuje na Stereum hirsutum. Odróżnia się mniejszymi zarodnikami i podstawkami od Tremella mesenterica.

Tremella cladoniae Diederich & M.S. Christ., in Diederich, Biblthca Lichenol. 61: 65 (1996)

Pojawia się na poroście (Cladonia coniocraea)(?)

Waldek:
Tremella exigua Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 8: 191 (1847)

Status na Czerwonej Liście Ex - wymarły lub zaginiony.  Pojawia się min. na podkładkach Cucurbitaria berberidis. Według innych źródeł jako podłoże wymienione są tylko drzewa, krzewy i półkrzewy liściaste (Berberis, Evonymus, Fraxinus, Genista, Rhamnus, Sarothamnus, Ulex).

Informacja o gatunku: http://faculty.stust.edu.tw/~c5200999/paper/phd/Tremella%20exigua%20Desm%201847.pdf

Waldek:
Tremella hypogymniae Diederich & M.S. Christ., in Diederich, Biblthca Lichenol. 61: 90 (1996)

Kolejny gatunek naporostowy (jest ich więcej, nie wszystkie wrzuciłem). Żywicielem są porosty z rodzaju Hypogymniae (pustułki).

Tremella indecorata Sommerf., Suppl. Fl. lapp. (Oslo): 306 (1826)

Status na Czerwonej Liście Ex - wymarły lub zaginiony. Pojawia się na podkładkach Pyrenomycetes (np. Diatrype bullata).

Tremella lichenicola Diederich, Lejeunia, n.s. 119: 2 (1986)

Gatunek naporostowy. Pojawia się na Violella fucata (Mycoblastus fucatus).

Waldek:
Tremella moriformis Berk., in Smith, Engl. Fl., Fungi (Edn 2) (London) 34: tab. 2446 (1836)

Status na Czerwonej Liście E. Gatunek ten pojawia się na podkładkach Pyrenomycetes (np. Diatrype sp.).
Informacje o gatunku:
http://faculty.stust.edu.tw/~c5200999/paper/phd/Tremella%20moriformis%20%28Fr%29%20Smith%20&%20Berk%201860.pdf

Tremella obscura (L.S. Olive) M.P. Christ., Friesia 5: 62 (1954)

Grzyb ten rozwija się w hymenium żywiciela. Do stwierdzenia jest tylko pod mikroskopem - badając grzyby z rodziny Dacrymycetaceae. Może trochę przesadziłem umieszczając go na liście gatunków które warto poszukiwać :D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej