Polyporales

Działy podrzędne

[-] Cystostereaceae

[-] Fomitopsidaceae

[-] Ganodermataceae

[-] Meripilaceae

[-] Meruliaceae

[-] Phanerochaetaceae

[-] Polyporaceae

[-] Sparassidaceae

[-] Xenasmataceae

wątkach,

(1/1)

[1] Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - płaszczek gruzełkowany

[2] Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - strzępkoskórka szczeciniasta

[3] Oligoporus rennyi (Berk. et Broome) Donk - drobnoporek niszczący

[4] Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (1958) - ząbkowiec strzępiasty

[5] Prośba

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej