Rozpoznawanie

Działy podrzędne

[-] Workowce (Ascomycota)

[-] Grzybówki (Mycena)

[-] Grzyby hydnoidalne

[-] Grzyby podziemne (hypogeiczne)

[-] Gołąbki i mleczaje (Russula, Lactarius)

[-] Galaretki

[-] Wodnichy i wilgotnice (Hygrophorus i Hygrocybe)

[-] Drobnołuszczaki i pochwiaki (Pluteus, Volvariella)

[-] Dzwonkówki (Entoloma)

[-] Gąski (Tricholoma)

[-] Grzyby nadrzewne

[-] Muchomory (Amanita)

[-] Goździeńcowate (Clavariaceae)

[-] Purchawkowate (Lycoperdaceae)

[-] Strzępiaki (Inocybe)

[-] Czubajeczki (Lepiota), Czubajki (Macrolepiota)

[-] Włośniaki (Hebeloma)

[-] Wnętrzniaki

[-] Zasłonaki (Cortinarius)

wątkach,

(1/15) > >>

[1] Phaeocollybia spod jodeł

[2] Pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata) łysiczka uprawna?

[3] Parkogrzybek czerwonawy, podgrzybek czerwonawy (Hortiboletus rubellus) ?

[4] Czernidłak błyszczący (Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. J ?

[5] Z łodygi jakiegoś zielska

[6] Jasny blaszkowiec spod sosny

[7] Coprinopsis cinereofloccosa może?

[8] Czy to Parasola plicatilis Redhead, Vilgalys & Hopple, czernidłak fałdowany?

[9] kustrzebki z ostanich dni

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej